• Consiliere psihosociala: pentru orientare școlară și profesională, conversie profesională, cadre didactice
  • Consiliere vocațională
  • Evaluare psihologică în vederea orientării școlare și profesionale
  • Evaluare psihologică pentru comisii
  • Evaluarea personalității
  • Evaluarea stării de sănătate mentală
  • Evaluarea unor aspecte psihologice specifice cuplului, familiei sau altor grupuri
  • Grup de suport pentru familii monoparentale
  • Testare capacitate intelectuală (coeficient de inteligență – IQ)